in

LoveLove OMGOMG

Jak pomóc dziecku wybrać sport?

pomóż swojemu dziecku wybrać sport

Jak pomóc dziecku wybrać sport

Jak pomóc dziecku wybrać sport?

Uprawianie sportu jest podstawą dobrych nawyków stylu życia, które musimy wpoić naszym dzieciom. Uprawianie sportu rozwija autonomię dziecka, ale także jego tożsamość osobistą i integrację społeczną, a także przynosi liczne korzyści dla zdrowia. Pomożemy Ci wybrać sport dla Twojego dziecka.

Wybierz sport, który sprawia dziecku przyjemność

Znaczenie przyjemności w wyborze sportu dla dzieci

Wybierz sport, który sprawia dziecku przyjemność

Powinieneś wiedzieć, że dzieci na ogół nie uprawiają sportu „dla swojego zdrowia”, ponieważ jest to dla nich wciąż zbyt abstrakcyjna troska. Koncentruje się raczej na efektach bezpośrednio związanych z aktywnością fizyczną, takich jak przyjemność i wzrost poczucia własnej wartości, więc wymiar zabawy głównie podsyca zainteresowanie dziecka sportem. W idealnym przypadku wybór sportu powinien należeć do dziecka, a nie do rodziców, wiedząc, że dopiero od szóstego roku życia dziecko staje się aktywne fizycznie i lubi brać udział w zabawach nadzorowanych przez zasady.

Jednak przyjemność ze sportu nie wyklucza osiągnięć, ponieważ można go ściśle powiązać z testowaniem umiejętności dziecka. Na ogół odczuwają większą przyjemność, gdy uprawianie sportu łączy się z celem osobistego doskonalenia, a sukcesy sportowe kojarzą bardziej ze współpracą niż z demonstracją swojej wyższości nad innymi.

Jakie ryzyko stwarza dla dziecka uprawianie sportu bez przyjemności?

Jeśli rodzic może zachęcić dziecko do wyboru sportu, lepiej wziąć pod uwagę jego gusta; w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że szybko stracą motywację lub będą działać pod przymusem. Rodzice mają wysokie oczekiwania co do wyników swojego dziecka w sporcie, do tego stopnia, że wywierają na nich presję przynoszącą efekt przeciwny do zamierzonego. Nawet jeśli dziecko początkowo wykazuje zainteresowanie danym sportem, presja ta może jedynie prowadzić do frustracji, chęci przekroczenia samego siebie nie dla siebie, ale dla otaczających go osób, co skutkuje obrzydzeniem.

Ponadto nadmierny wysiłek i przepracowanie sportowe – powyżej 8 do 10 godzin sportu tygodniowo – mogą powodować problemy ze wzrostem u dziecka i bóle fizyczne. Ból towarzyszący przetrenowaniu często wskazuje na przekroczenie zdolności adaptacyjnych organizmu i powinien być sygnałem alarmowym. Zaleca się wówczas spowolnienie wysiłku lub zaprzestanie bolesnych ruchów, nawet poza kontekstem sportowym. Przetrenowanie może objawiać się także znacznym zmęczeniem, którego nie ustępuje odpoczynek, problemami behawioralnymi (zmiany nastroju, zaburzenia odżywiania), utratą motywacji, a nawet spadkiem wyników w nauce.

Wreszcie jest całkiem możliwe, że dziecko za pierwszym razem nie znajdzie sportu, który mu odpowiada. Najlepiej byłoby, gdybyś dała mu czas na ich odkrycie i nie specjalizowała się zbyt wcześnie, gdyż zbyt szybko doprowadziłoby to do intensywnego treningu, który niekoniecznie jest odpowiedni dla jego wieku. Być może będzie musiał kilkakrotnie zmieniać sport, jeśli będzie to świadczyć o braku motywacji i wytrwałości.

Wybierz sport pasujący do osobowości Twojego dziecka

Jak pomóc dziecku wybrać sport?

Osobowość dziecka może odegrać dużą rolę w wyborze sportu. Każdy sport odpowiada określonemu duchowi, warto więc wiedzieć, czy jest on zgodny z duchem Twojego dziecka. Jeśli koszykówka jest sportem wymagającym silnego ducha zespołowego, w uprawianiu tenisa dominuje indywidualizm. Co więcej, lekkoatletyka jest dyscypliną wymagającą silnej motywacji i wyraźnego gustu, aby osiągać wyniki, niemal ze szkodą dla wymiaru zabawy. Są sporty, w których każdy może znaleźć swoje miejsce, jak piłka nożna, w zależności od zajmowanej pozycji.

I odwrotnie, sport może kształtować osobowość dziecka poprzez jego silny wymiar społeczny. Na przykład moglibyśmy zachęcić introwertyczne dziecko, które ma trudności z nawiązywaniem kontaktów towarzyskich, do wzięcia udziału w sporcie zespołowym, aby otworzyło się na innych. W ten sam sposób dziecko wykazujące gwałtowne impulsy może znaleźć w sporcie walki sposób na ukierunkowanie swojej agresji i dzięki temu osiągnięcie spokoju w życiu codziennym. Ten ostatni przypadek wymaga jednak systematycznej weryfikacji.

Przeczytaj także: Towarzyszenie napadom złości u dzieci za pomocą komunikacji opartej na mózgu

Wybierz sport dopasowany do budowy ciała dziecka

Wybierz sport dopasowany do budowy ciała dziecka
Wybierz sport dopasowany do budowy ciała dziecka

Dziecko nie jest miniaturowym dorosłym w uprawianiu sportu.

Oznacza to, że ma inną morfologię niż u osoby dorosłej i warto wziąć pod uwagę tę różnicę podczas uprawiania sportu. Warto wiedzieć, że dużą część szkieletu dziecka stanowi chrząstka, a kostnienie kończy się dopiero pod koniec wzrostu, czyli 2-3 lata po okresie dojrzewania. Jeśli kość dorosłego zachowuje się jak struktura elastyczna, kość dziecka zachowuje się jak struktura w połowie plastyczna, w połowie elastyczna. Ta różnica w strukturze może powodować pewne zmiany chorobowe, wiedząc, że uszkodzenie więcej niż 10% powierzchni chrząstki wystarczy, aby spowodować zaburzenie wzrostu. Jeśli ścięgno u dorosłych pęknie w wyniku wypadku, dzieci ze ścięgnami silniejszymi niż kości są znacznie bardziej podatne na złamania kości. Najczęstszymi urazami u dzieci i młodzieży są zerwania wyrostków kostnych, czyli wystających części kości, które umożliwiają przyczepienie się do nich więzadeł. Najczęściej kojarzone są z grą w piłkę nożną. , judo, hokej, skok wzwyż, bieg szybki, a nawet szpagaty. Dzieci są jeszcze bardziej delikatne w pewnych okresach wzrostu, na przykład w okresie dojrzewania.

Ta różnica w morfologii między dorosłymi i dziećmi oznacza, że należy unikać pewnych praktyk u dzieci, takich jak trening siłowy, który może spowodować rozerwanie chrząstki wzrostowej lub rozdarcie mięśnia. Co więcej, mięśnie mogą się rozwijać tylko wtedy, gdy wydzielana jest wystarczająca ilość hormonów, co nie ma miejsca przed okresem dojrzewania. Choć należy zakazać używania maszyn do ćwiczeń, nie przeszkadza to dziecku w zwiększaniu „napięcia mięśniowego” poprzez wykonywanie pompek, podciągań lub ćwiczeń brzucha.

Pewne cechy fizyczne u dzieci są bardziej korzystne dla niektórych sportów.
Niezależnie od szkieletu, wspólnego dla wszystkich dzieci, niektóre sporty są lepiej dostosowane do określonych morfologii, szczególnie wzrostu, masy ciała lub BMI (= wskaźnik masy ciała). Można również wziąć pod uwagę siłę mięśni, elastyczność i precyzję.

Jeżeli dziecko ma np. nadwagę, możemy faworyzować sport, w którym nie przenosi bezpośrednio ciężaru ciała, aby zminimalizować wysiłek, np. jazdę na rowerze. Warto też wiedzieć, że ten sam sport można dostosować do każdego typu sylwetki, w zależności od różnorodności ról. W piłce nożnej będziemy preferować wysokie dziecko na bramce i dziecko z lepiej rozwiniętymi mięśniami w obronie. W ten sam sposób lekkoatletyka łączy w sobie różne dyscypliny, które dostosowują się do różnych typów budowy ciała: krępa i silna młoda osoba może preferować pchanie kulą, podczas gdy szczupłe dziecko będzie lepiej przystosowane do skoków wzwyż.

Kryterium to nie jest jednak decydujące ani wyłączne przy wyborze sportu. Na przykład, w przypadku wahań, przydatna może być wiedza, z równym zainteresowaniem dla każdego sportu, który z nich najlepiej odpowiada z czysto morfologicznego punktu widzenia.

Written by Ewa Frankowski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Towarzyszenie napadom złości u dzieci

Towarzyszenie napadom złości u dzieci za pomocą komunikacji opartej na mózgu

Jak edukować dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania

Jak edukować dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania?