in

LoveLove OMGOMG

Odkryj dlaczego budzić autonomię dziecka i jej etapy

Znaczenie promowania autonomii dziecka od najmłodszych lat

Odkryj dlaczego budzić autonomię dziecka

Odkryj dlaczego budzić autonomię dziecka i jej etapy

Podejmowanie decyzji i dokonywanie najlepszych wyborów to umiejętności kluczowe w dorosłym życiu, nad tym jednak trzeba pracować już od najmłodszych lat, kiedy zaczynamy rozwijać w dziecku autonomię. Poza dorosłością jest to niezbędna umiejętność w samym rozwoju dziecka, która pozwala na promowanie dzieci pewnych siebie i niezależnych.

Ponieważ temat ten jest fascynujący i budzi wiele wątpliwości rodziców, stworzyliśmy ten artykuł, aby wyjaśnić, dlaczego ważne jest rozbudzanie autonomii dzieci, odnosząc ją do poszczególnych etapów rozwoju. Zostań z nami, czytamy i dowiadujemy się!

Czym jest autonomia w rozwoju dziecka?

Autonomia to zdolność człowieka do samowystarczalności, działania zgodnie ze swoimi pragnieniami, wartościami i zainteresowaniami. Istotną częścią uczenia się jest autonomia w rozwoju dziecka, która pozwala dziecku wiedzieć, że ma kontrolę nad sobą i swoimi decyzjami.

Kiedy dzieci mają autonomię, nawet w niewielkim stopniu, budują swoją pewność siebie, poczucie własnej wartości i niezależność. W domu i szkole autonomia dziecka determinuje wiele jego zachowań, począwszy od aktywności, w jakie się angażuje i zadań domowych, jakie wykonuje, po sposób, w jaki wchodzą w interakcje z rodziną i przyjaciółmi. Innymi słowy, autonomia jest całkowicie powiązana ze sposobem, w jaki dziecko wchodzi w interakcję ze środowiskiem społecznym.

Dlaczego ważne jest, aby od najmłodszych lat budzić w dzieciach autonomię?

Dlaczego ważne jest, aby od najmłodszych lat budzić w dzieciach autonomię
Dlaczego ważne jest, aby od najmłodszych lat budzić w dzieciach autonomię

Gdy dzieci zyskują niezależność, zaczynają poznawać świat i odkrywać, jak wyrazić siebie. Zaczynasz także rozumieć, jak wybór i odpowiednie działania wpływają na uzyskane wyniki, nie mówiąc już o nauce radzenia sobie z trudnymi sytuacjami lub sytuacjami, na które nie masz wpływu.

Ponadto należy zachęcać dziecko do autonomii, aby pomóc w budowaniu poczucia tożsamości. Poniżej wymieniliśmy niektóre z największych wpływów autonomii dzieci na ich rozwój.

Poczucie kontroli

Chociaż dziecko nie jest jeszcze gotowe, aby mieć pełną kontrolę nad swoim życiem, musi czuć własność niektórych jego części, aby budować zaufanie.

Zwiększ poczucie własnej wartości

Poczucie, że ma kontrolę i może dokonywać wyborów, zwiększa poczucie własnej wartości dziecka. Możliwość zrobienia czegoś samodzielnie zwiększa poczucie spełnienia.

Przyczyniaj się do rozwoju poznawczego.

Dokonywanie własnych wyborów pomaga także dzieciom uczyć się rozwiązywania problemów. Dokonywanie znaczących wyborów jest istotną częścią jej rozwoju poznawczego, który rośnie w miarę myślenia o przedstawianych jej wyborach.

Pomoc w zarządzaniu emocjami.

Autonomia dziecka pomaga także w zarządzaniu emocjami, ucząc je radzenia sobie z niekorzystnymi sytuacjami, frustracjami, stratami i temperamentem otaczających je osób. Bardziej niezależne dziecko ma tendencję do szukania bardziej świadomych sposobów wyjścia z sytuacji, z którymi sobie radzi, koncentrując się na swoim dobrym samopoczuciu.

Zwiększ motywację

Ingerując w pewność siebie i poczucie własnej wartości, autonomia dzieci sprzyja także ich motywacji do osiągania celów, prowadząc je do większej wytrwałości w swoich pragnieniach i bardziej społecznych zachowań.

Jakie są etapy rozwoju dziecka?

Jakie są etapy rozwoju dziecka
Jakie są etapy rozwoju dziecka

Szwajcarski psycholog i pedagog Jean Piaget był jednym z myślicieli, którzy w ogromnym stopniu przyczynili się do zrozumienia rozwoju poznawczego dzieci, co pomogło zrozumieć problematykę autonomii. Według niego są cztery etapy. Wymeldować się!

Etap sensomotoryczny (od urodzenia do 2 lat)

Jest to pierwsza faza rozwoju poznawczego dziecka, czas, w którym poznaje ono otoczenie głównie poprzez zmysły i aktywność ruchową. Odkrywa swoje ciało, zmysły i ruchy, wypowiada pierwsze słowa, rozpoznaje ważne osoby i uczy się chodzić. Innymi słowy, przechodzi od mimowolnych odruchów do większej świadomości.

Etap przedoperacyjny (2 do 7 lat)

W wieku 2 lat dziecko wchodzi w fazę przedoperacyjną, w której znacznie poprawia się jego zdolność posługiwania się reprezentacjami mentalnymi, a nie fizycznym wyglądem przedmiotów lub ludzi. To faza udanej zabawy i eksploracji wyobraźni.

To także faza zastanawiania się dlaczego i rozumienia tożsamości, jednak dziecko nadal postrzega świat poprzez ich interpretację. Z tego powodu jest to także faza egocentryzmu i poczucia indywidualności przeważającej nad zbiorowością.

Konkretny etap operacyjny (7 do 11 lat)

Na tym etapie poczucie indywidualności zaczyna maleć, a dziecko zaczyna rozumieć więcej zasad i norm społecznych, a także uczy się stawiać w sytuacji innych ludzi. Ponadto zaczyna rozwijać się logiczne myślenie i zwiększa się zdolność szybkiego rozwiązywania problemów.

Formalny staż operacyjny (od 11 roku życia)

Na tym etapie, który kończy się w okresie dojrzewania, myślenie staje się bardzo zbliżone do sposobu myślenia osoby dorosłej. Ogólną cechą tej fazy jest zdolność myślenia w kategoriach abstrakcyjnych pojęć, wniosków i hipotez.

Tutaj dziecko w coraz większym stopniu rozwija umiejętność myślenia naukowego i znajdowania rozwiązań coraz bardziej złożonych problemów. Już zdaje sobie sprawę ze swojej roli w społeczeństwie.

Jak zachęcamy dzieci do autonomii?

Jak zachęcamy dzieci do autonomii
Jak zachęcamy dzieci do autonomii

Teraz, gdy wiesz już trochę o etapach rozwoju dziecka, zauważysz, że nad autonomią można pracować na wiele sposobów. Kiedy już rozpoznasz czas nauki i ogólny rozwój maluchów, wszystkie poniższe sugestie będą można idealnie dostosować. Zobacz tylko niektóre z nich.

Pobudzaj koordynację ruchową

Zdolności motoryczne i kontrola ciała zaczynają się rozwijać po urodzeniu i będą się rozwijać wraz z rozwojem dziecka. Im lepsza kontrola motoryczna, tym łatwiej jest dziecku poznawać otoczenie, co może pomóc w wielu innych obszarach rozwoju. Dlatego oferuj zajęcia ruchowe, malarskie i rysunkowe oraz naucz dziecko czesania włosów, wiązania butów, mycia zębów i nie tylko.

Oferuj możliwości wyboru

Pozwolenie dziecku na wybór pomoże mu poczuć, że ma pewną władzę i kontrolę nad tym, co robi. Co więcej, nauczy się, że nie może mieć wszystkiego, a tym bardziej, że każdy wybór oznacza rezygnację z czegoś i niezależnie od tego, co to będzie, jej wybór będzie miał wpływ na życie jej i innych ludzi.

Wybory te mogą być bardzo proste, np. pójście do parku lub kupienie zabawki, wybór stroju, decyzja o jedzeniu itp.

Naucz, jak radzić sobie z frustracją.

Jeśli dziecko dokona wyboru, wkrótce pozostanie mu wybór. To także sposób na radzenie sobie z frustracją. Temat ten jest bardzo ważny, aby dzieci wiedziały, że nie zawsze mogą wygrać; muszą szanować, gdy ktoś radzi sobie lepiej od nich, a przede wszystkim to, że mają ograniczenia i mogą popełniać błędy. W przyszłości to postrzeganie będzie bardzo przydatne w sytuacjach życiowych.

Zachęcaj do wytrwałości

Oferowanie dziecku natychmiastowej pomocy, gdy nie jest ono w stanie samodzielnie rozwiązać problemu, powoduje, że łatwo poddaje się ono w dążeniu do celu. Możesz ją zachęcać, kiedy tylko możesz, aby wytrwała w tym, co musi zrobić, oczywiście zapewniając jej wsparcie, którego potrzebuje. Dobrym początkiem będzie na przykład zasugerowanie jej różnych możliwości w obliczu problemu.

W tym artykule zrozumieliście, dlaczego od wczesnego dzieciństwa należy stymulować autonomię dzieci i jak kwestia ta będzie miała silny wpływ na ich edukację społeczno-emocjonalną, z istotnymi konsekwencjami dla ich dorosłego życia.

Może porozmawiamy trochę o nastolatkach? Czasami borykają się z problemami psychologicznymi, których rodzice i nauczyciele nie są w stanie łatwo dostrzec. Zapraszamy zatem do przeczytania kolejnego artykułu, w którym mówimy o tym, jak rozpoznać kryzys emocjonalny w okresie dojrzewania!

Written by Ewa Frankowski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wskazówek na skuteczną poranną rutynę z dziećmi

5 wskazówek na skuteczną poranną rutynę z dziećmi

Jak rozpoznać kryzys emocjonalny w okresie dojrzewania

Jak rozpoznać kryzys emocjonalny w okresie dojrzewania?